top of page

Field 3 - 8U A

9amAuburndale 8U A Wesley Chapel 8U A 

11amBloomingdale 8U A - Atkinson Auburndale 8U A 

1pmWesley Chapel 8U A Fishhawk Navy 8U 

3pmFishhawk Navy 8U Bloomingdale 8U A - Atkinson 

5pm    

bottom of page